Általános szerződési és felhasználási feltételek

 1. A webáruház üzemeltetője

www.poloplanet.hu internet címen elérhető webáruházat üzemelteti Lőrincz Péter egyéni vállalkozó, nyilvántartási száma: 53570435, adószáma: 69708392-1-31, székhelye: 2941 Ács, Patak utca 6. Továbbiakban mint szolgáltató. A szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette Ács város polgármesteri hivatala a 333/2020. számon. Iparkamara regisztrációs száma a KO69708392, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál (2800 Tatabánya, Fő tér 36.) regisztrálták.

 1. A szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: K&H bank Zrt.,

Pénzforgalmi jelzőszám: 10402719 84524956 52501000

IBAN: HU10 10402719 84524956 52501000

SWIFT kód: OKHBHUHB 

 1. Ügyfélszolgálat

Felhasználók, Vásárlók három módon fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához, melyek a következők: személyesen a 2941 Ács, Patak utca 6. alatti székhelyen hétfőtől – péntekig 08:00 órától 16:00 óráig, telefonon a nem emelt díjas +36 30 620 7883-as telefonszámon hétfőtől – péntekig 08:00 órától 16:00 óráig illetve e-mail-ben az info@poloplanet.hu e-mail címen, amelyre a Szolgáltató 2 munkanapon belül válaszol. Az összes elérhetőség megtalálható a weboldal minden oldalán illetve a „Kapcsolat” menüpontban is.

 1. Jogi kikötések 

Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák. A  www.poloplanet.hu webhelyen elérhető weboldalt üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás csak Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra, Vásárlókra jelen szerződés keretein belül a magyar jog az irányadó. Különös képen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet és az Európai Parlament és tanács 2018/302 rendelet a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv. A jelen szerződésben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok, időpontok és időintervallumok a Magyarországra jellemzően kell érteni.

 1. Általános szerződési és felhasználói feltételek (ÁSZF) hatálya és alanyai

 Jelen szerződési feltételek a www.poloplanet.hu webhelyen elérhető szolgáltatásokra, termékekre, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak. A szerződés felei egyrészről, mint Szolgáltató (Lőrincz Péter egyéni vállalkozó, 2941 Ács Patak utca 6.) a weboldal üzemeltetője és termékek forgalmazója Másrészről, mint a Felhasználó, Vásárló aki a webáruházról terméket vásárol és azt elektronikusan meglátogatja. Felhasználó, Vásárló lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 1. Elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó tájékoztatás

A Felhasználó, Vásárló a webáruházban a megrendelhető termékek fontos tulajdonságairól a megrendelést megelőzően információt gyűjthet minden termék tulajdonságait leíró részekben. A weboldal, webáruház és szerződéskötés magyar nyelven íródott. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz, Vásárlóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, nem tárolja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála. Felhasználó, Vásárló a megrendelés elküldése előtt a „ Kosár” menüpont alatt és a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális szállítási díjakról, ha van szállítási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat (ÁSZF, Adatvédelmi tájékoztató) a Felhasználó, Vásárló a megrendelés során elolvasta és visszaigazolta egy jelölőnégyzet kipipálásával a megrendelés oldalon ennek tényét és hogy a szerződési feltételekkel maradéktalanul önszántából egyetért. A megrendelés e-mail útján történő visszaigazolásként kapja meg a Felhasználó, Vásárló az általa megadott e-mail címre. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat a weboldal ÁSZF címe alatt található az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

 1. Webáruházban történő regisztráció

A regisztráció ingyenesen igénybe vehető. A regisztrációt a Felhasználó, Vásárló  a webhely profilt ábrázoló ikonra vagy regisztráció feliratra kattintással, majd a megjelenő „REGISZTRÁCIÓ” felirat alatti adatlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek és adatkezelési nyilatkozat elfogadásával, végül a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintással hajthatja végre. A megrendelés során is van lehetőség egyúttal regisztrálni, a „Fiók létrehozása” feliratra történő kattintással. Az érvényes regisztrációhoz csak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadni a Vásárlónak, Felhasználónak. A regisztrációban megadott adatok később is módosíthatóak. A Szolgáltató jogosult törölni, amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció valamint törölheti az érvényes regisztrációt is a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket. Ebben az esetben a Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel info@poloplanet.hu e-mail címre, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 12 munkanapon belül megteszi azt. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó, Vásárló regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat. A regisztráció törlése nem érinti a Felhasználó, Vásárló korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

 1. A termékek vételára

A webáruház minden termékénél egyértelműen informálódhat a Felhasználó, Vásárló a termékek aktuális árairól mind a vásárlás megkezdése előtt és alatt is. A termékek ára bruttó fogyasztói árak, melyeket forintban (HUF) értendő és nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költségeket a Felhasználó, Vásárló a „SZÁLLÍTÁSI MÓDOK” menüpont alatt a vásárlás véglegesítés során kapja meg az általa kiválasztott szállítási módnak megfelelően. A Szolgáltató a csomagolási díjat nem számol fel a Felhasználó, Vásárló felé. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő összegek szerepelnek (termék, termékek ára, szállítási díj). A webáruházban látható termékek árainak változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árára nincs befolyással. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszaigazolásában különös figyelemmel a nyilvánvalóan téves árra akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó, Vásárló számára a termék valós áron történő értékesítését. Ha a  Felhasználó, Vásárló ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

 1. A megrendelés lépései, a szerződés létrejötte

A Felhasználó megismerheti a webáruházban a termékek adatait tartalmazó részben a termékek lényeges tulajdonságait, mint anyagminőség, súly, méret, szín melyek közül a kiválaszthatja a kívánt minőségben, méretben, színben és mennyiségben az adott terméket majd a „KOSÁRBA TESZEM” gombra kattintással virtuális kosárba került a termék. Több termék vásárlása esetén az előzőleg leírtak szerint kell eljárni. Egyszerre több terméket helyezhet a „ Kosár”ba. Ha kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban akkor az Ügyfélszolgálat cím (fenn)  alatti módokon megteheti.

 1. A megrendelés véglegesítése és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

Megrendelést regisztráció nélkül is leadhat a Felhasználó, Vásárló a webáruházon keresztül a „KOSÁR” feliratra kattintva megjelenik a kosár aktuális tartalma, ahol törölheti a nem kívánt terméket „X” ikonra történő kattintással illetve módosíthatja a termék mennyiségét a darabszám átírásával. Ezen oldalon a szállítási mód is megjelölhető, de később is. Ugyanezen oldalon a szállítási mód is megjelölhető, a szállítási mód gombra kattintva, ahol feltüntetésre kerül a szállítási költség is. A szállítási mód kiválasztása a későbbi, „SZÁLLÍTÁSI MÓDOK!” menüpont alatt is kiválasztható. Ezután a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintással a név, számlázási, illetve szállítási cím, e-mail cím, telefonszám megadása szükséges a valós megrendelés leadásához. Következő lépés a  „SZÁLLÍTÁSI MÓDOK!” feliratú gombra kattintást követően a Felhasználó ki tudja választani a szállítási módot, ahol feltüntetésre kerül a szállítási költség is. Ezt követően a „FIZETÉSI MÓDOK!” feliratú gombra kattintva a Felhasználó ki tudja választani az által választott fizetési módot. A „Kosarad” felirat alatti összesítő oldalon látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó, Vásárló által fizetendő összes költség. A megadott adatok hiányosak akkor a rendszer automatikusan jelzi és nem engedi véglegesíteni a megrendelést. A megrendelés során bármely adat és termék módosítható. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással, illetve a webáruház megrendelés lépéseit mutató oldalainak tetején látható folyamatábrán megnevezett megrendelési fázisokra kattintva van lehetőség. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak,Vásárlónak az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő teljes összeget. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó, Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának. Felhasználónak az „EGYEDI PÓLÓ” menüpont alatt lehetősége van az „ONLINE PÓLÓSZERKESZTŐ” felirat alatti „TOVÁBB A SZERKESZTŐBE” gombra kattintva egyedi, Felhasználó által tervezett mintázatú termék megrendelésére. A termék, illetve szín, ruházati termék esetén annak méretének kiválasztása válik lehetővé, majd a felületen elérhető szerkesztő segítségével megszerkesztett termék elkészítését követően a „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó, Vásárló. Ezt követően a bevásárlókocsit ábrázoló ikonra kattintással megjeleníthető a virtuális kosár tartalma, ahol a „FIZETÉSHEZ” feliratú gombra, majd az előugró szerzői joggal kapcsolatos nyilatkozat melletti jelölőnégyzet bejelölését követően „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintással, majd a korábbi, fentebb felsorolt, megrendelésre vonatkozó pontok szerint eljárva adhatja le a Felhasználó egyedi megrendelését. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 08:00 órától 16:00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén kell a Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató megrendelés elfogadása esetén e-mail útján tájékoztatja Felhasználót, Vásárlót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést. A Felhasználó, Vásárló megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról e-mailben.

 1. A megrendelés utólagos korrigálása

 A Felhasználó,Vásárló változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségi módokon. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. A megrendelés korrigálása miatt a Szolgáltató a módosított megrendelésről új visszaigazolást küld az új tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 1. Fizetési feltételek

Három fizetési mód közül választhat a Felhasználó, Vásárló melyet a megrendelés alatt a „FIZETÉSI MÓDOK” menüpont alatt tud kiválasztani. Banki átutalással történő fizetés során a Szolgáltató által visszaigazolásban megadott bankszámlára a történő online előfizetés. Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a PayPal biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet. A fizetés során használt bankkártya adatait a fizetési szolgáltatónak adja meg, mert fizetés során átirányításra kerül a PayPal oldalára. Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül. https://www.paypal.com/. Utánvétel kiszállítás esetén a megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó, Vásárló által kiválasztott kézbesítési mód utánvétellel történő fizetés. Felhasználó a kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál, Postapontban készpénzzel vagy bankkártyával fizethet, míg Csomagautomata esetén csak bankkártyával fizethet. A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a Magyar Posta Zrt., szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó, Vásárló a Magyar Posta Zrt. felületén https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf . Amennyiben a Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

 1. Teljesítési határidő és szállítási feltételek

 A megrendelt terméket, termékeket a Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló e-mailben szereplő határidőn belül kiszállítatja a Felhasználó, Vásárló által a megrendelés során megadott szállítási címre. A megrendelés beérkezésének napját követő 2-10 munkanapon belül kerül átadásra a szállítónak, aki Magyarországon belül 1 munkanapon belül kézbesíti azt házhoz és 1-2 munkanapon belül csomag automatához, postaponthoz. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fent meghatározottak szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési gát létéről annak kialakulását követően azonnali hatállyal értesíti Felhasználót, Vásárlót.  A termékek kézbesítése munkanapokon történik 08.00 és 14.00 óra közötti időszakban. A termék szállítási határidejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Felhasználót, további kérdés felmerülése esetén a Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon. A Szolgáltató a következő szállítóval végezteti a termékek kiszállítását a Magyar Posta Zrt., cégjegyzékszám: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., postacím: 1540 Budapest, telefon: +36 1 767 8282, fax: +36 46 320 136, E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, webhely: https://posta.hu. A szállítási díjjal a Felhasználó, Vásárló a megrendelés során találkozhat, melyek bruttó összegként szerepel.

 1. Termék átvétele

Ha a Felhasználó, Vásárló az általa megrendelt terméket indokolatlanul nem veszi át a szállítás időpontjában ideértve azt is, mikor Felhasználó, Vásárló a Fuvarozó többszöri kézbesítési kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés illetve PostaPont, Csomagautomata kézbesítési mód esetén a megrendelt terméket a kiválasztott automatánál nem veszi át az ott történő elhelyezéstől számított 10 napon belül a Szolgáltatónak joga van a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. A Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatónál történő személyes átvétel lehetőségét a 2941 Ács Patak utca 6. szám alatt hétfőtől péntekig 08:00 órától 16:00 óráig előre egyeztettetve az ügyfélszolgálat pont alatt megtalálható módok alapján. Amennyiben a Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó, Vásárló előre fizette a megrendelt termék vételárát, ezt a Szolgáltató a tranzakció költségének levonását követően visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba ezért annak költsége nem kerül visszafizetésre, mert nem minősül az elállási jog gyakorlásának. A megrendelt termék, termékek mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó, Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó, Vásárló felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó, Vásárló általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

 1. Nem megfelelő teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

 A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem számít hibás teljesítésnek, ha a Felhasználó, Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

 1. Kellékszavatosság

A Felhasználó, Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Felhasználó, vásárló részére több mód van erre. Kérhet a kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó, Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Fogyasztónak, Vásárlónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után azonnali hatállyal, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított öt munkanapon belül jelezni a Szolgáltató felé. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított öt munkanapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó, Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó, Vásárló választása szerint a fentebb leírt módon megteheti kizárólag a hibás termék javítására vagy cseréjére kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem felel meg a webáruházban leírt tulajdonságnak. Termékszavatossági igényét Felhasználó, Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Felhasználó, Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bebizonyítja, hogy a nem üzleti tevékenységként készítette, forgalmazta, vagy a hiba a nem volt még felismerhető technológiailag, tudományosan és a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. Elegendő egy okot bizonyítani a gyártók vagy Szolgáltatónak. Felhasználó, Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

A Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket. A Szolgáltató 1 hónapos nem kötelező jótállást vállal a maga által gyártott termékekre. A 1 hónapos önkéntes jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Felhasználó, Vásárló ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Ha egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó, Vásárló által elérni kívánt speciális dologra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót, Vásárlót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége azon meghibásodásokra melyek a nem rendeltetésszerű használatból, az előírt tisztítás, szárítás, vasalás elhanyagolásából, rongálásból erednek. Felhasználó, Vásárlók egyazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót, Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó, Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Szolgáltató webáruházában szinte mindig a Felhasználó, Vásárló megrendelésére egyedileg legyártott, a Felhasználó, Vásárló kéréseinek megegyező tulajdonságokkal bíró termékeket forgalmaz, így alapesetben ez a jogosultság nem gyakorolható.

 1. Felelősség kizárása

 A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó, Vásárló megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó, Vásárló által tervezett mindennemű felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak az irányadóak a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók, Vásárlók számára, vagy az összes Felhasználóra, Vásárlóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó, Vásárló egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért. A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett „Jogi nyilatkozatban”, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az” Adatkezelési tájékoztató” című dokumentumban ad információt, mely weboldalon elérhető.

 1. Szerződési feltételek módosítása

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges szerződést létrehozó visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 1. Irányadó jog, jogviták

 Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Komáromi Járásbíróságon is megindíthatja a pert. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 1. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

A Felhasználó, Vásárló a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnali vizsgálja és javítja azt. Ha ez nem lehetséges illetve a Felhasználó, Vásárló egyet nem értése esetén, illetve az írásban benyújtott panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. Felhasználó, Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti ha a Fogyasztó, Vásárló magyarországi lakhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, akkor ahhoz legközelebbi békéltetői testülethez fordulhat. A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a fővárosi békéltető testületnél tud eljárni. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről. Felhasználó, Vásárló az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is, mint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalához.A bírósági út választása esetén a per az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020.március 30.

Lőrincz Péter egyéni vállalkozó